Posts by Simon

18/02-18 Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Skara, 2 53-5020

”Nytt” fordon

18/02-18 Falck Ambulans AB, Östergötland, 3 42-9230, 42-9410

Nya ambulanser

06/02-18 Räddningstjänsten Kristianstad, Kristianstad, 2 65-1050, 65-1070

Nya fordon

31/01-18 Räddningstjänsten BillerudKorsnäs, Gävle, 2 26-1770

Nytt fordon

31/01-18 Landstinget Blekinge, Karlskrona, 3 66-9160

Ny ambulans

05/01-18 Tidningen Utryckning! nr 4/2017

Innehållet i nr 4/2017 Innehållsförteckning: 4 Finland 100 år 2017 9 Helsingfors Räddningsverk har två nya fyraxlade Sisu ”supertankbilar” 12 Ambulanssjukvården Kiruna & Vittangi 16 Skånsk Brandskyddsdag 2017 22 Räddningstjänsten Enköping – Håbo 32 Ambulansen Enköping – Håbo 34 Befälsbil från Nilsson levererad till Mora 35 Lyckseles Volvo Duett blev långlivad som brandbil 36 Räddningstjänsten […]

28/12-17 Medlemsavgifter 2018

Se information i forumet från kassören Länk

04/12-17 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Helsingborg, 2 64-1180

Ny bil till vakthavande brandingenjör

01/11-17 Räddningstjänsten Väst, Falkenberg, 2 55-3030

Nytt höjdfordon

30/10-17 Tidningen Utryckning! nr 3/2017

Mer info i forumet Innehållet i nr 3/2017 Innehållsförteckning: 4 Fordonsnyheter hos Gästrike Räddningstjänst 11 Två nya intressanta BAS-bilar i Halmstad 20 Nya befälsfordon och nytt containergarage i Medelpad 24 Räddningstjänsten Öland 35 Svedalas första höjdfordon! 37 Dalarna har numera en egen ambulanshelikopter stationerad i Mora 39 Åres nya höjdfordon driver med (nästan) alla 42 […]