Om föreningen

suflogg99Svensk Utryckningsfordonsförening (SUF) har som främsta målsättning att på olika sätt informera såväl yrkesmässiga användare som övriga intresserade om utryckningsfordon. Detta sker huvudsakligen genom medlemstidningen Utryckning! och här på vår hemsida.

SUF bildades 1985 och har idag drygt 600 medlemmar. I medlemsmatrikeln finner vi över hundra brand-/räddningskårer, ambulansorganisationer, larmcentraler, bärgningsföretag samt fordonspåbyggare och leverantörer av utrustning. Resten är enskilda medlemmar, med eller utan anknytning till utryckningsverksamhet. Majoriteten av medlemmarna är från Sverige men vi kan även räkna in medlemmar från olika länder i Europa samt USA. Medlemmarnas intresse sträcker sig över ett stort område bl. a veteranbilar, modeller, fotografering, samla på utrustning och märken. Det finns en besöksverksamhet inom föreningen där det anordnas ett antal studiebesök/möten varje år. Föreningens funktionärer arbetar helt ideellt och alla inkomster går till produktion och distribution av tidningen Utryckning!.