Tidningen Utryckning!

Aktuellt nummer (1/2021)

Utryckning! nr 1/2021

Når medlemmarna i slutet av maj.

Innehållsförteckning:

4 Räddningstjänst på civila flygplatser i Sverige, del 2

32 Terrängfordon byggda på MB Unimog – del 2

60 Två gamla Ford och en International –

Tripp, Rost, Skrot!

62 Glasfiberkarosseri och vassa former – Ginge

flygplatsbrandbil från tidigt 1960-tal som var

i tjänst på Helsingfors flygplats

66 Epoken med Peugeot J7

70 Mälardalens Brand- & Räddningsförbund

88 Vattenresurs i svår terräng

91 Ambulanssjukvården i sydöstra Skåne