Kalender – 2023

Kommande aktiviteter/evenemang

Föreningens egna aktiviteter

► Den 3 juni 2023 besöker vi Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Anmälan görs till dan.ljungvall@utryckningsfordon.se via mejl senast den 21 maj (vi ska besöka Preemraff och det ska anmälas dit vilka som kommer). Start 09.00 i Hedekas, komplett program kommer längre fram.

Övrigt

► Polismuseets fordonssamling håller öppet 14 maj, 18 juni, 10 aug, 10 sep Läs mer här