Kalender

2021

Föreningens egna aktiviteter

Årsmöte – Onsdag den 19 maj kl 20.00. Mötet kommer att hållas i den digitala plattformen Teams. Mer info i forumet (klicka här)

Inga vårmöten i år Mer information i forumet (klicka här)

Övrigt

Brand & Räddningsmässan Interschutz i i Hannover som skulle hållits 2020 har flyttats fram till 20 – 25 Juni 2022.