Redaktionen har ordet

Hur gör jag ett reportage?

Samtliga medlemmar i Svensk Utryckningsfordonsförening är välkomna att bidra med material till Utryckning! Det är vi medlemmar som tillsammans skall producera fyra nummer per år av våran medlemstidning Utryckning! Idag är det ett fåtal personer som producerar material vilket påverkar fördelningen mellan olika utryckningsfordon (brand, ambulans, polis, bärgare, nya fordon och veteranfordon) samt geografisk spridning. Det är alltid redaktionen som slutgiltigt avgör vad som kommer med i tidningen. En anledning till att material inte publiceras kan vara dålig bildkvalité, bristande textmaterial eller litet nyhets-/läsvärde.

Om ni är intresserade av att få med material i Utryckning! så vill vi att ni alltid kontaktar redaktionen först. Vi har en aktuell reportagelista för att undvika att flera medlemmar besöker och gör material om samma fordon eller organisation. Det är ju tråkigt att lägga ned tid på något som inte blir använt.

Bildmaterialet kan lämnas som digitala bilder eller fotokopior. Digitala bilder måste ha en hög upplösning. Vi ställer stora krav på bildkvalitén för att vi skall ha en så bra tidning som möjligt.

Textmaterial kan skrivas ned i ett Word dokument. Det är nödvändigt att leverera både bilder och textmaterial. Att bara skicka bilder till redaktionen gör det svårt att få till en bra artikel.

Tänk alltså på att alltid kontakta redaktionen innan ni påbörjar arbetet med en artikel. Ni får då information om krav på materialet, om och när det kan publiceras samt hur det skall levereras.

Vi i redaktionen ser fram emot att höra av er och att få in era bidrag.

Redaktionen för Utryckning!