Svensk Utryckningsfordonsförening (SUF). Vi har som främsta målsättning att på olika sätt informera såväl yrkesmässiga användare som övriga intresserade om utryckningsfordon. Detta sker huvudsakligen genom medlemstidningen Utryckning! och här på vår hemsida.

Inlägg från facebookflödet:
6 days ago

Kategorin "Fordonstyper" på hemsidan har uppdaterats med flera nya bilder/fordon den senaste månaden. Se mer på utryckningsfordon.se

3 weeks ago

2 months ago

Tidningen Utryckning! nr 3/2020 . Beräknas nå ut till medlemmarna inom ca. en vecka!

3 months ago

Årets sista möte genomfördes idag då en grupp medlemmar besökte ett antal brandstationer tillhörande Mälardalens Brand och Räddningsförbund. På bilden: Västerås helt nya ... See more