Svensk Utryckningsfordonsförening (SUF). Vi har som främsta målsättning att på olika sätt informera såväl yrkesmässiga användare som övriga intresserade om utryckningsfordon. Detta sker huvudsakligen genom medlemstidningen Utryckning! och här på vår hemsida.

 

Svensk Utryckningsfordonsförening

1 month 4 days ago

Fordonstyper på hemsidan har uppdaterats i flera av kategorierna.

Trevlig sommar!

Svensk Utryckningsfordonsförening

2 months 3 weeks ago

Tidningen Utryckning! nr 1/2021. Redaktionen meddelar att den bör nå medlemmarna inom ca. två veckor!

Svensk Utryckningsfordonsförening

4 months 2 days ago

God förmiddag och Glad Påsk till er alla. Kassören har en liten önskan / vädjan till er. Om ni ännu INTE betalt in medlemsavgiften för

Svensk Utryckningsfordonsförening

4 months 2 weeks ago

Information från föreningens ordförande. Årsmöte På grund av pandemin ser styrelsen ingen möjlighet att få till ett fysiskt årsmöte under våren. Vi vill inte heller

Svensk Utryckningsfordonsförening

5 months 4 weeks ago

Tidningsredaktionen har idag godkänt nr 4/2020 för tryckning vilket innebär att den landar i medlemmarnas brevlåda inom två veckor.

Svensk Utryckningsfordonsförening

6 months 3 weeks ago

Kategorin "Fordonstyper" på hemsidan har uppdaterats med flera nya bilder/fordon den senaste månaden. Se mer på utryckningsfordon.se

Svensk Utryckningsfordonsförening

7 months 1 week ago

Svensk Utryckningsfordonsförening

8 months 2 weeks ago

Tidningen Utryckning! nr 3/2020 . Beräknas nå ut till medlemmarna inom ca. en vecka!

Svensk Utryckningsfordonsförening

10 months 2 weeks ago

Årets sista möte genomfördes idag då en grupp medlemmar besökte ett antal brandstationer tillhörande Mälardalens Brand och Räddningsförbund. På bilden: Västerås helt nya släck-/räddningsbil 2

Svensk Utryckningsfordonsförening

11 months 4 days ago

Då var föreningsmötet hos Räddningstjänsten SÖRF samt räddningsvärnen inom Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds geografiska verksamhetsområde avklarat. Vi besökte över 20 brandstationer under helgen. Stort tack till