Tidningen Utryckning!

Aktuellt nummer (2/2022)
Bör komma till medlemmarna i början av november.

Innehållsförteckning:

 4 Nytt höjdfordon i Boden når längst i Norrland!

 6 Ambulans-MC, en smidig lösning när det är trångt

 8 Ovanlig tungbärgare i Halmstad

10 Trotjänare i Halland

12 Tre nya tunga fordon hos Bergslagens Räddningstjänst

14 Ny intensivvårdsambulans i Jönköping

16 Interschutz 2022 – Äntligen genomfördes den stora brand- och räddningsmässan i Tyskland igen!

32 Storstockholms brandförsvar

54 Bohus Räddningstjänstförbund

66 Årsmöte 2022 hos Storstockholms Brandförsvar

71 Modellsidan

74 Polisresurser vid Förintelse-konferensen i Malmö – del 2