Tidningen Utryckning!

Aktuellt nummer (1/2023) 

Innehåll nr 1/2023 (tidningen kommer till medlemmarna i juni månad)

Rundtur i Finland:

Östra Götaland kör franskt!

Ambulans 2022

Ambulansverksamheten i Oslo

Det finska Trafikledsverket inför nya röjningsfordon och ny personalstruktur för tågolyckor

15 nya ambulanser – Helsingfors Brand- och räddningsverk har förnyat hela sin ambulansflotta!

Helsingforsförorten Kånala har fått en egen liten brandstation

Givande sammanträffande när SUF:s ordförande besökte Helsingfors

Uppdatering Räddningstjänsten Svedala

Veteranbrandbilsrally 2022 i Göteborg

Interschutz 2022, del 3 – Vi fortsätter att titta på utställda insatsfordon av alla tänkbara slag