UTRYCKNING!

Utryckning! Nr 3/2017

Utryckning! 4/2016

Tidningen Utryckning!, som utkommer med fyra nummer per år, speglar på bred bas både gammalt och nytt inom området utryckningsfordon.

Fordonsnyheter, utrustningstips samt reportage om ”utryckningsorganisationer” är viktiga bitar i tidningen, men även det lite äldre som håller på att försvinna får plats. Tyngdpunkten har kommit att ligga på fordon inom räddningstjänst och ambulanssjukvård. Vi försöker dock att täcka nyheter inom andra områden, exempelvis polisen, även om variationen av fordon inte är lika stor där. Den absoluta merparten av materialet är från Sverige, men då och då finns det en del intressant att läsa även från andra länder. Tidningen bygger i stor utsträckning på ett gediget och varierat bildmaterial.

Tidningen är en ren medlemstidning som följer med medlemskapet i Svensk Utryckningsfordonsförening. Det går således inte bara att prenumerera på själva tidningen. Lösnummer av tidigare års utgåvor går dock att beställa via föreningens kassör, se funktionärssidan.

Medlemsinformation.

Medlemmar som vill göra reportage till tidningen skall alltid kontakta redaktionen innan ett arbete påbörjas. Detta för att undvika att flera gör reportage om samma sak samtidigt. Bildmaterialet måste vara i högupplöst digital form. Text kan levereras i form av ett Worddokument.