07/18 2019

Tidningen Utryckning! nr 2/2019

Nr 2/2019, ute hos medlemmarna månadsskiftet juli/augusti

Utryckning! 2/2019

Innehållsförteckning 2/2019

-Verksamhetsberättelse för 2018
-Verksamhetsberättelse för Svensk Utryckningsfordonsförenings besöksgrupp 2018
-Årsmötet 2019 hos Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
-Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
-Ambulansen NÄL
-Trollhättan-Vänersborgs flygplats
-DDR-bil som fortfarande är i full tjänst
-Räddningstjänsten på Linköping City Airport
-Privat åkare växlar upp med ny resurs för vattentransport
-Räddningsvärnet i Töllsjö
-Brandmässan på Gränsö lockar flera
-Stockholms nya intensivvårdsambulans
-Ambulans 2019
-Modellsidan
-Helsingfors brandmuseums vardag – Volvo från 1929 och Fargo från 1966 i tur att besiktigas
-FINAVIA har skaffat sex nya flygplatshaveribrandbilar – Rosenbauer Panther
-Inte bara Panthrar som haverifordon på flygplatserna i Finland
-Räddningstjänsten Södra Hälsingland
-Trönö Brandvärn
-Nytt förbund och två nya sexhjulsdrivna lastväxlare
-Leveranser från WISS