11/07 2016

Information angående medlemsavgifter 2017

Då det redan nu börjat trilla in medlemsavgifter för 2017 vill vi påminna om att det är nya medlemsavgifter för 2017.

Medlemsavgifter 2017

Medlem i Sverige 300 kr
Medlem i utlandet 400 kr

Forumtråd