03/03 2013

Information föreningsmöte, Kinda och Vimmerby

4/5 Föreningsmöte, Kinda och Vimmerby

Samling 09:00 Rimforsa brandstation, Järnvägsgatan 5

Anmälan till Dan Ljungvall – dan.ljungvall@utryckningsfordon.se

Mer information i och fordonslistor nedan. De personer som ska på mötet skriver ut sina fordonslistor själva! Inga listor kommer att delas ut på plats.
Information – Välkommen

Fordonslista – Vimmerby, av Dan Ljungvall Fordonslista – Kinda, av Dan Ljungvall